Največji problem ko se odločamo za gradnjo hiše je zagotovo urejanje dokumementacije. Ta se začne že pri nakupu zemljišča. Pred nakupom zemljišča se moramo pozanimati o tem:

  • kje leži parcela – preveriti moramo možnost posega v prostor, ali je parcela označena kot nepozidano stavbno zemljišče (vlogo oddamo na oddelek za okolje in prostor občine)
  • kakšno je stanje Zemljiške knjige – ali je parcela prosta vseh bremen, ali ima neoviran dostop oziroma je potrebno urediti služnostno pravico

Po izbiri zemljišča, ki naj bi bilo seveda  po našem okusu (sončna lega, ravna parcela, komunalno opremljena, brez podtalnice, primerne velikosti, …) se začne urejanje dokumentacije, ki je nujno potrebna da lahko pridobimo gradbeno dovoljenje. Za pridobitev slednjega potrebujemo:

  • lokacijsko informacijo – v njej so zapisane karakteristike objekta, od velikosti, etažnosti, strešnega naklona in vrste objekta (dvojček, vrstna, atrijska hiša, pritlična, …). Vsebuje vse pogoje za graditev in priključitev komunalnih naprav, vsa soglasja in določila če se objekt nahaja v zaščitenem območju. Lokacijsko dokumentacijo izdela podjetje ali posameznik ki se ukvarja z urbanističnim načrtovanjem.
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – projekt za gradnjo montažne hiše vam ponavadi pripravijo podjetja, ki vam bodo izdelovala tovrstni objekt. V kolikor gre za klasično gradnjo pa vam projekt pripravijo lahko arhitekti ali projektanti, ki pripravljajo projektno dokumentacijo. Lahko se odločite za tipski projekt ali za individualni načrt vaše nepremičnine.

Ko imate pripravljeno lokacijsko dokumentacijo in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s soglasji, vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložite pri pristojnem občinskem organu. Če je vloga popolna vam bo upravni organ izdal gradbeno dovoljenje.

Na podlagi gradbenega dovoljenja vam bo geodetsko podjetje opravilo zakoličbo objekta (prenos oboda stavbe iz načrta na teren) in lahko boste začeli z izvajanjem gradbenih del.

Zakoličba objekta

Po končani gradnji montažne hiše na ključ ali klasično grajene hiše sledi urejanje dokumentacije po gradnji. Če vas zanima to poglavje si preberite vpis nepremičnine v uradne evidence.

 

Članki iz iste kategorije: